ข้อควรรู้ก่อนซื้อบ้านมือสอง

ข้อควรรู้ก่อนซื้อบ้านมือสอง

ข้อควรรู้ก่อนซื้อบ้านมือสอง ให้สวยโดนใจ!

ข้อควรรู้ก่อนซื้อบ้านมือสอง บ้านมือสองถือเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบันทั้งสำหรับผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยและนักลงทุน ด้วยราคาที่ถูกกว่าบ้านมือหนึ่งค่อนข้างมาก ประกอบกับการเติบโตของตลาดบ้านมือสองในปัจจุบันที่ช่วยให้การขาย-การซื้อบ้านมือสองง่ายขึ้นกว่าอดีต อีกทั้ง ยังมีตัวเลือกมากมายให้เลือกดูอีกด้วย

ข้อควรรู้ก่อนซื้อบ้านมือสอง

ข้อควรรู้ก่อนเลือกซื้อบ้านมือสอง

1.เทคนิคการเลือกบ้านมือสอง
การเลือกซื้อบ้านมือสองต้องการความละเอียดและความรอบคอบมากกว่าการเลือกซื้อบ้านมือหนึ่ง เพราะอย่างที่ทราบกันดีว่า บ้านมือสองคือบ้านที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว อีกทั้ง ยังอาจมีอายุยาวนานจนตัวบ้านเสื่อมสภาพลง ก่อนจะเลือกซื้อบ้านมือสองจึงมีเกณฑ์ต่างๆ ที่ควรประเมินก่อน บ้าน

 • ทำเล สำหรับการเลือกบ้าน ไม่ว่าจะมือหนึ่งหรือมือสอง หรือไม่ว่าจะซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองหรือเพื่อลงทุน ทำเลคือเรื่องสำคัญ เพราะในแง่ผู้อยู่อาศัย การเลือกทำเลคือความเป็นอยู่ และสำหรับผู้ลงทุน ทำเลก็หมายถึงโอกาสทางการตลาด วิธีเลือกทำเลก็ประเมินว่าอยู่ใกล้สถานที่ใด เช่น ตลาด ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน สวนสาธารณะ หรือแหล่งทิ้งขยะชุมชน เป็นซอยตัน ฯลฯ หรือการเดินทางและการจราจรสะดวกหรือไม่ เป็นต้น
 • สภาพแวดล้อม ในด้านนี้ จะดูต่อมาจากทำเล โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมว่าเอื้อต่อการอาศัยหรือวิถีชีวิตหรือไม่ ซึ่งสภาพแวดล้อมในข้อนี้ หมายถึงทั้งสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และผู้คน โดยสภาพแวดล้อมทั่วไปที่ต้องดู เช่น เป็นพื้นที่ราบต่ำหรืออยู่บนเนิน น้ำท่วมหรือไม่ ส่วนด้านผู้คน ให้ลงพื้นที่ไปสำรวจ และอาจถามคนในพื้นที่ดูว่าบริเวณบ้านที่จะไปซื้อนั้น ผู้คนเป็นอย่างไร ลักษณะชุมชนเป็นแบบไหน มีอะไรที่ต้องระวังหรือไม่ เป็นต้น
 • สภาพบ้าน เนื่องจากบ้านมือสองอาจก่อสร้างมานานแล้ว สิ่งที่ควรใส่ใจคือความแข็งแรงมั่นคงของโครงสร้างอาคาร หรือบ้านบางหลังที่มีการต่อเติมซึ่งอาจกระทบส่วนโครงสร้าง เช่น บ้านทรุด กำแพงทรุด เป็นต้น จึงควรหาผู้ที่มีความรู้ไปตรวจดูสภาพบ้านด้วย นอกจากนี้ ยังควรเลือกดูจากสภาพบ้านโดยทั่วไปและระบบสาธารณูปโภค เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า เป็นต้น โดยสามารถประเมินสิ่งที่ต้องซ่อมแซมหรือปรับปรุงและสรุปเป็นค่าใช้จ่ายรวมกับราคาบ้านได้เพื่อพิจารณาความคุ้มค่า
ข้อควรรู้ก่อนซื้อบ้านมือสอง

2.สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนซื้อบ้านมือสอง
หลังจากเลือกดูบ้านมือสองและเจอบ้านที่ต้องการแล้ว ก่อนจะตัดสินใจซื้อก็ยังมีรายละเอียดอื่นๆ อีกที่ต้องตรวจสอบดูให้ครบถ้วนเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง

 • เปรียบเทียบราคาบ้านกับราคาประเมิน เพื่อตรวจสอบว่าราคาที่ขายสูงเกินไปหรือไม่ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจซื้อ และนอกจากนี้ ธนาคารจะปล่อยสินเชื่อให้จากราคาประเมิน หากราคาประเมินต่ำกว่า ดังนั้นสิ่งที่ต้องรู้อีกอย่างก็คือ ราคาประเมินของบ้าน
 • ตรวจสอบว่าใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้าน ให้ได้ทราบว่าผู้ขายเป็นเจ้าของจริงๆ หรือไม่ หรือหากเป็นนายหน้า นายหน้ากำลังขายให้ใคร เพื่อป้องกันการแอบอ้าง
 • ตรวจสอบแนวเวนคืน บ้านบางหลังที่เจ้าของรีบร้อนขาย อาจเป็นเพราะรู้ว่าตัวบ้านอยู่ในแนวเวนคืน และหลอกขายให้ลูกค้า ดังนั้น จึงควรตรวจสอบแนวเวนคืนก่อนที่จะซื้อ โดยสามารถตรวจสอบได้กับกรมโยธา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สำนักงานเขตและกรมที่ดิน หรือสอบถามคนในพื้นที่
 • ตรวจสอบการจดจำนอง เพราะโดยส่วนมากบ้านมักจะติดจำนองหรือยังผ่อนไม่หมดอยู่ เรื่องนี้ควรถามกับผู้ขายให้แน่ชัด เพราะต้องดำเนินการไถ่ถอนจำนองออกจากธนาคารให้เรียบร้อยก่อน
 • สอบถามสาเหตุที่ขายและประวัติของบ้าน คุณควรสอบถามกับเจ้าของบ้านโดยตรงถึงสาเหตุที่ต้องการขายบ้าน เช่น จำเป็นต้องใช้เงิน ต้องการย้ายที่อยู่ หรือมีเหตุผลอื่นที่พยายามปกปิด นอกจากนี้ ยังควรสอบถามประวัติของบ้านจากทั้งเจ้าของหรือเพื่อนบ้านว่าบ้านหลังนี้เคยมีใครอาศัยอยู่บ้าง มีเหตุการณ์ที่น่ากังวลเกิดขึ้นหรือไม่ เพื่อความสบายใจและมั่นใจเมื่อเข้าอาศัย

3.ช่องทางซื้อบ้านมือสอง
ทุกวันนี้ มีช่องทางการซื้อขายบ้านมือสองหลากหลายและสะดวกมากขึ้น อีกทั้ง จำนวนบ้านมือสองในตลาดก็มีให้เลือกมากมายเช่นเดียวกัน ช่องทางที่นิยมซื้อบ้านมือสองกันก็มีอยู่ 3 ช่องทาง

 • ซื้อกับเจ้าของ วิธีการนี้เป็นวิธีการดั้งเดิมและง่ายที่สุด เพราะคุณสามารถเจรจาต่อรองราคาขายกับเจ้าของบ้านได้โดยตรง และมั่นใจได้ว่าเจ้าของต้องการขายจริง ไม่ใช่การ “ขับไล่” เจ้าของเดิมจากคำสั่งศาล ทั้งนี้ หากเลือกซื้อกับเจ้าของบ้านโดยตรงควรตรวจสอบเอกสารและการทำสัญญาต่างๆ ให้เรียบร้อย หรือหาผู้ที่มีความรู้เข้ามาช่วย และควรตกลงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขาย โอนกรรมสิทธิ์ หรือจดจำนองที่ดิน เป็นต้น
 • ซื้อผ่านนายหน้า วิธีการนี้จะเอื้อประโยชน์และความสะดวกให้กับผู้ซื้อ เพราะผู้ซื้อสามารถระบุลักษณะบ้านที่ต้องการ พื้นที่ และราคากับนายหน้าได้ และนายหน้าจะเป็นผู้ดำเนินการเรื่องซื้อขายและการทำสัญญาต่างๆ ให้ โดยส่วนมากค่าใช้จ่ายของนายหน้า ผู้ขายจะเป็นผู้จ่าย ทั้งนี้ ควรตรวจสอบดูชื่อผู้ขายกับชื่อเจ้าของในโฉนดเป็นคนคนเดียวกันหรือไม่ เพราะบางทีนายหน้าอาจแอบอ้างขายบ้านผู้อื่นกับลูกค้าได้
 • ซื้อบ้านมือสองกับธนาคาร การซื้อสินทรัพย์รอการขายจากธนาคารเป็นหนึ่งช่องทางซื้อบ้านมือสองที่นิยมกันมากขึ้น เพราะมีบ้านจำนวนมากให้เลือก ราคาบ้านมักจะต่ำกว่าราคาตลาด และซื้อได้ง่าย นอกจากนี้ หากซื้อบ้านกับธนาคารก็จะทำเรื่องขอสินเชื่อกับธนาคารที่ขายได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้ง อาจได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ และการอำนวยความสะดวกอื่นๆ อีกด้วย phuket property

นอกจากนี้ ยังมีอีกช่องทางซื้อบ้านมือสองที่ราคาถูก คือ  การประมูลบ้านจากกรมบังคับคดี ซึ่งราคาเริ่มต้นจากการประมูลนี้อาจต่ำกว่าราคาตลาดถึง 50% ทั้งนี้ ต้องวางมัดจำประมูล 40,000 – 50,000 บาท และวางมัดจำบ้านอีก 25% ของราคาทรัพย์ นอกจากนี้ วิธีการนี้ก็มีขั้นตอนทางกฎหมายหลายขั้นตอน และอาจต้องดำเนินเรื่องในศาลเพื่อฟ้องขับไล่ “ผู้บุกรุก” อีกด้วย

ขั้นตอนซื้อบ้านมือสอง

4.ขั้นตอนกู้ซื้อบ้านมือสอง
หากซื้อบ้านมือสองจากธนาคาร โดยขอสินเชื่อซื้อบ้านด้วย การดำเนินงานจะลดขั้นตอนลง โดยเพียงยื่นเอกสารต่างๆ ที่ธนาคารขอ ทั้งนี้ หากซื้อบ้านมือสองผ่านช่องทางอื่นๆ ก็ไม่ได้มีขั้นตอนที่แตกต่างจากการกู้สินเชื่อซื้อบ้านมือหนึ่งทั่วไป หรือหากจะซื้อบ้านมือสองเพื่อลงทุนและขอสินเชื่อบ้านมือสองสำหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะ ก็มีขั้นตอนที่ไม่แตกต่างกัน สามารถสรุปขั้นตอนได้ดังนี้

 • ทำสัญญาจะซื้อจะขาย ขั้นตอนนี้คือการเตรียมการซื้อขาย ซึ่งสัญญานี้คือหลักฐานที่ธนาคารต้องการเพื่อทราบว่าคุณจะซื้อบ้านจริง โดยรายละเอียดในสัญญาควรระบุถึงราคาที่ตกลงซื้อขาย เงินมัดจำ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ครบถ้วน ชัดเจน
 • ขอสำเนาโฉนดที่ดินจากผู้ขาย สำเนาโฉนดที่ดินคือเอกสารอีกชุดที่จำเป็นต้องยื่นกับธนาคาร โดยควรตรวจสอบก่อนยื่นกู้ว่าชื่อผู้ขายกับผู้มีกรรมสิทธิ์ในโฉนดเป็นคนเดียวกันหรือไม่
 • รอธนาคารประเมินทรัพย์สิน ขั้นตอนนี้คือระหว่างธนาคารประเมินราคาบ้านและพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ซึ่งโดยทั่วไปธนาคารจะให้วงเงินกู้ประมาณ 80% ของราคาประเมิน แต่ถ้าซื้อบ้านกับธนาคารหรือเลือกธนาคารที่มีโปรโมชั่นสินเชื่อบ้าน อาจได้วงเงินถึง 90% ดังนั้น เมื่อจะซื้อบ้านมือสองจึงควรเตรียมเงินก้อนแรกไว้ประมาณ 20% ของราคาบ้าน
 • ดำเนินการโอนสินทรัพย์และจดจำนองบ้าน เมื่อธนาคารอนุมัติสินเชื่อบ้านให้เรียบร้อย ก็สามารถนัดผู้ขายมาโอนสินทรัพย์และรับเงินจากธนาคาร รวมทั้งจดจำนองบ้านหลังที่ซื้อกับธนาคาร หรือหากบ้านหลังเก่ายังติดภาระสินเชื่อเก่าอยู่ก็ต้องทำเรื่องไถ่ถอนและย้ายจำนองมาธนาคารที่ผู้ซื้อกู้

5.ข้อดีของบ้านมือสอง
บ้านมือสอง จะเป็นบ้านที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว หรือมีอายุยาวนานจนสภาพอาจเสื่อมโทรมไปบ้าง แต่หากคุณมีวิธีการเลือกบ้านมือสองที่ดี ได้ตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัย เป็นทำเลที่ดี ไม่ว่าจะเข้าอาศัยอยู่เองหรือลงทุนเพื่อปล่อยเช่า บ้านมือสองก็ถือว่าไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าบ้านหลังใหม่เลย ซึ่งข้อดีข้อเด่นของบ้านมือสอง เช่น

 • ราคาถูก ข้อนี้เป็นจุดเด่นที่สุดของบ้านมือสอง เพราะราคาอาจถูกกว่าบ้านหลังใหม่ได้มากถึง 50% เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีบ้าน แต่มีกำลังทรัพย์จำกัด
 • ต่อรองได้ง่ายกว่า เนื่องจากตัวบ้านมีอายุหรือผ่านการใช้งานมาแล้ว รวมทั้งสภาพของบ้านที่ต้องปรับปรุงทำให้สามารถต่อรองราคากับเจ้าของบ้านได้ง่ายกว่า อาจทำให้ได้บ้านในราคาที่ต่ำลงมาอีกได้
 • โครงสร้างบ้านมักมีคุณภาพมากกว่า หากเปรียบเทียบบ้านที่สร้างห่างกัน 5 ปี – 10 ปี ในราคาที่ใกล้เคียงกัน จะทราบว่าวัสดุหรือส่วนโครงสร้างของบ้านที่สร้างมาก่อนนั้นมีคุณภาพมากกว่า เพราะบ้านที่สร้างภายหลังจะมีต้นทุนในการก่อสร้างมากกว่า เช่น วัสดุ และค่าแรง  บ้านเดี่ยว บ้านแฝด 
 • อาจได้ทำเลที่ดีกว่า เพราะพื้นที่เป็นทรัพยากรที่จำกัด บ้านที่ก่อสร้างขึ้นมาใหม่อาจอยู่ในทำเลที่ห่างไกล และบ้านมือสองที่สร้างมาก่อนแล้วจึงอาจอยู่ในพื้นที่ที่มีทำเลดีกว่า
ซื้อบ้านมือ2

วิธีหาบ้านมือสอง ราคาไม่เกิน 500,000 บาทด้วยตัวเอง

ทีนี้เรามาดูในส่วนวิธีการตามหาแหล่งขายบ้านมือสองราคาไม่เกิน 500000 บาท หรือในเรทต่ำกว่านั้นกันบ้างว่าเราจะสามารถหาจากที่ไหนได้ และมีราคาที่จะตอบโจทย์ที่สุด

1.ป้ายติดประกาศตามสถานที่
วิธีแรกเราสามารถหาบ้านมือสองราคาไม่เกิน 500,000 บาทได้จากป้ายติดประกาศตามที่ต่าง ๆ บางที่ก็ติดอยู่ที่บ้านหลังนั้นเลยว่า บ้านหลังนี้ขาย ซึ่งวิธีนี้เราได้เห็นสภาพบ้าน สภาพแวดล้อมที่แท้จริง เพราะได้ไปพื้นที่ที่ติดประกาศขายด้วยตัวเองนั่นเอง

แต่มีข้อจำกัดก็คือ หากเป็นโครงการที่มีระบบรักษาความปลอดภัยเข้มงวดอาจเข้าไปดูในโครงการนั้นไม่ได้ ก็ต้องนัดกับผู้ขายก่อน รวมถึงยังมีค่าเดินทางตามหาบ้านมือสองที่ถูกใจและต้องใช้เวลาพอสมควรเลยละกว่าจะเจอเนื้อคู่ที่ตรงกัน แต่เชื่อถือว่าเมื่อได้แล้วคุณจะถูกใจมากที่สุด

2.ค้นหาประกาศบ้านราคาไม่เกิน 500,000 ผ่านเว็บไซต์
วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่าย และประหยัดเวลาที่สุดวิธีหนึ่งเลย จะบ้านมือสองราคาไม่เกิน 500000 แค่เข้าไปในเว็บไซต์หาบ้าน ที่เดี๋ยวนี้มีหลายเว็บด้วยกันหรือเว็บไซต์ของธนาคารซึ่งจะมาทรัพย์รอการขายหรือ NPA มาประกาศขายเช่นกัน ซึ่งจะมีเครื่องมือที่ช่วยให้เราหาบ้านมือสองราคาไม่เกิน 500,000 บาท หรือบ้านมือสองราคาถูกง่ายขึ้น

แค่เพียงกำหนดเงื่อนไขต่างๆที่คุณต้องการเกี่ยวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นทำเลที่ตั้งของบ้าน ช่วงราคาที่ต้องการ ประเภทบ้าน เพื่อใช้ในการค้นหา ก็สามารถได้ข้อมูลบ้านมือสองที่ต้องการได้แล้ว และที่สำคัญเรายังเปรียบเทียบข้อมูลบ้านมือสองหลายหลังไปพร้อมกันได้อีกด้วย แต่วิธีการค้นหานี้ข้อจำกัดก็คือเราจะเห็นเฉพาะรูปถ่าย แต่ไม่สามารถที่จะเห็นสภาพแวดล้อม หรือรอบ ๆ บ้านได้นั่นเอง

3.เดินงานแฟร์
วิธีหาบ้านมือสองราคาไม่เกิน 500000 ก็นี้คือการไปเดินงานแฟร์ขายทรัพย์มือสองเราจะพบตัวเลือกและได้รับข้อเสนอพิเศษจำนวนมากในงาน ที่สำคัญจะมีเจ้าหน้าที่แนะนำตลอด งานลักษณะนี้เป็นงานยอดฮิตที่คน หาบ้านมือสองราคาไม่เกิน 500,000 บาทนิยมกันมากที่สุดก็คือ “NPA Grand Sale” นั่นเอง ซึ่งจะเป็นงานขายทรัพย์รอการขายหรือ NPA ของแต่ละธนาคาร เรียกได้ว่างานนี้คือแหล่งรวมบ้านมือสองราคาที่ถูกสุดและดีสุดๆ ด้วย