เอกสารกู้บ้าน

เอกสารกู้บ้าน

เอกสารกู้บ้าน จัดเตรียมเอกสารกู้ซื้อบ้านให้พร้อม

เอกสารกู้บ้าน ภายหลังจากเดินทางหาที่พักที่อาศัยอยู่พักหนึ่ง บ้าน ในบรรดาตัวเลือกทั้งปวงคนซื้อจะสามารถตกลงใจเลือกบ้านที่เหมาะสมกับตัวเองได้ในสุดท้าย อีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญเป็น การขอสินเชื่อ

ซึ่งความรวดเร็วและก็การใคร่ครวญอนุมัตินั้นเริ่มตั้งแต่การยื่นเอกสารกู้ซื้อบ้านที่ถูกและก็ครบ วิลล่าภูเก็ต ซึ่งการเตรียมเอกสารการขอสินเชื่อบ้านนั้นไม่ยุ่งยากเกินความสามารถของผู้บริโภคบ้านมือใหม่อย่างเช่นคุณ ลองมองกันว่าเอกสารการขอสินเชื่อบ้านมีอะไรบ้าง

5 ขั้นตอนกู้ยืมเงินซื้อบ้าน คอนโด

 • ขั้นตอนที่ 1 จัดแจงเงินให้พร้อมก่อนกู้ซื้อที่พักอาศัย
 • ขั้นตอนที่ 2 ค่าจ้างรายเดือนเท่านี้กู้ยืมเงินซื้อบ้าน คอนโด ได้เท่าไร
 • ขั้นตอนที่ 3 แนวทางเลือกดอกสินเชื่อกู้ซื้อที่พักอาศัย
 • ขั้นตอนที่ 4 กู้หนี้ยืมสินซื้อบ้าน คอนโด จะต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง (เวลานี้คุณอยู่ตรงนี้)
 • ขั้นตอนที่ 5 กู้ยืมเงินซื้อบ้าน คอนโด ไม่ผ่าน ทำยังไง

เอกสารกู้ซื้อบ้านมีอะไรบ้าง

การขอสินเชื่อบ้าน สามารถแบ่งเอกสารกู้ซื้อบ้านออกเป็น 3 กรุ๊ป ดังนี้

เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารที่จะระบุตัวตนว่าคนที่กู้เป็นคนใดกันแน่ และก็อาศัยอยู่ที่แห่งไหน บ้านจัดสรร เอกสารในกรุ๊ปที่ 1 ซึ่งผู้ขอสินเชื่อจำต้องเตรียมการเพื่อยื่นประกอบกิจการไตร่ตรองขอสินเชื่อมีดังนี้

 • 1. บัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ Phuket Villa จัดเตรียมให้พร้อมอีกทั้งต้นฉบับแล้วก็สำเนา
 • 2. ใบสำมะโนครัวฉบับเจ้าของบ้าน อีกทั้งต้นฉบับรวมทั้งถ่ายเอกสารทุกหน้า
 • 3. ในกรณีที่แปลงชื่อ หรือแปลงสกุล ให้จัดแจงใบลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อแล้วก็สกุล บ้านสไตล์มินิมอล อีกทั้งต้นฉบับและก็สำเนา ใช้ทั้งหมดทั้งปวงไม่ว่าจะมีการแปลงชื่อจำนวนกี่ครั้ง
 • 4. กรณีแต่งงาน จัดเตรียมทะเบียนสมรส อีกทั้งต้นฉบับและก็สำเนา
 • 5. กรณีหย่า จัดแจงทะเบียนหย่า อีกทั้งต้นฉบับรวมทั้งสำเนา
 • 6. กรณีคู่ชีวิตเสียชีวิต จัดเตรียมมรณะบัตรของคู่รัก ทั้งยังต้นฉบับและก็สำเนา
 • 7. กรณีแยกกันอยู่กับคู่ครอง จัดแจงใบแจ้งความแยกกันอยู่ วิลล่าในป่าตอง อีกทั้งต้นฉบับและก็สำเนา

กรุ๊ปที่ 2 เอกสารแสดงทางด้านการเงิน

เอกสารชุดนี้จะให้ข้อมูลด้านรายได้รวมทั้งความสามารถสำหรับเพื่อการผ่อนส่งของผู้ขอสินเชื่อ วิลล่า ราคาถูกภูเก็ต รวมถึงหลักทรัพย์ต่างๆ

กรณีเป็นพนักงานประจำขึ้นอยู่กับหน่วยงาน ให้จัดแจงเอกสารดังต่อไปนี้

 • 1. ใบรับรองค่าตอบแทนรายเดือน ฉบับจริง
 • 2. เพย์เมนต์สลิปค่าตอบแทนรายเดือน หรือใบแจ้งการจ่ายค่าจ้างจากหน่วยงานย้อนไป 3 เดือน บ้านวิลล่าภูเก็ต ฉบับจริงและก็สำเนา
 • 3. สมุดบัญชีแสดงรายการเดินบัญชีย้อนไป 6 เดือน บ้านพูลวิลล่า ภูเก็ต ทั้งยังฉบับจริงรวมทั้งสำเนา
 • 4. กรณีรับเงินเดือนเป็นเงินสด ขาย pool villa ภูเก็ต ให้จัดแจงแบบแสดงรายการภาษีรายได้รายปีหรือใบรับรองการหักภาษีในที่จ่าย (50 ทวิ) ทั้งยังต้นฉบับและก็สำเนา

กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้ตระเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 • 1. สำเนาทะเบียนการค้า ทะเบียนการค้าขาย หรือใบรับรองการเขียนทะเบียนนิติบุคคล (หนังสือบริคณห์สนธิ) ในกรณีที่มีการขึ้นทะเบียน
 • 2. สมุดบัญชีแสดงการเดินบัญชีย้อนไป 12 เดือน ทั้งยังบัญชีส่วนตัวรวมทั้งบัญชีกิจการค้า อีกทั้งฉบับจริงและก็สำเนา
 • 3. บัญชีธนาคารบัญชีกระแสรายวันที่แสดงรายการเดินบัญชีย้อนไป 6 เดือน รวมทั้งวงเงินเบิกเกินบัญชี
 • 4. หลักฐานอื่นๆเกี่ยวกับธุรกิจการค้า อย่างเช่น รูปธุรกิจ 5 ภาพ รายนามผู้ถือหุ้น งบการเงิน หลักฐานรายได้แล้วก็เงินอื่นๆหลักฐานแสดงการเสียภาษีอากร (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 30) ฯลฯ

กรณีเลี้ยงชีพอิสระ ให้จัดแจงเอกสารดังต่อไปนี้

 • 1. บัญชีธนาคารแสดงรายการเดินบัญชีย้อนไป 6 เดือน อีกทั้งฉบับจริงและก็สำเนา
 • 2. เอกสารสิทธิ์ประกอบวิชาชีพ เป็นต้นว่า หมอ หมอฟัน เภสัชกร วิศวกร ทนายความ คนเขียนแบบ ฯลฯ

กรุ๊ปที่ 3 เอกสารแสดงเนื้อหาหลักทรัพย์

สำหรับเพื่อการขอสินเชื่อบ้านนั้นสถาบันการเงินจะถือเอาอสังหาริมทรัพย์ที่กู้หนี้ยืมสินไปซื้อนั้นมาเป็นประกัน ด้วยเหตุดังกล่าวเอกสารที่แสดงเนื้อหาหลักทรัพย์ก็คือ เอกสารที่เจาะจงถึงอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ

 • 1. ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งก่อสร้าง ตัวอย่างเช่น บ้าน ทาว์นเฮ้าส์ ตึกการค้า ฯลฯ ให้จัดแจงสำเนาเอกสารสิทธิที่ดิน โฉนดที่ดิน (นางสาว 4 จังหวัด) หรือหนังสือแสดงสิทธิ์ใน ที่ดิน (นางสาว 3 กรัม) ถ่ายเอกสารทุกหน้าปริมาณ 2 ชุด
 • 2. ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์เป็นห้องพัก ให้จัดแจงหนังสือแสดงเจ้าของแฟลต (อำเภอช. 2) ก๊อบปี้ทุกหน้า ปริมาณ 2 ชุด
 • 3. แผนที่ตั้งอย่างย่อๆของอสังหาริมทรัพย์
 • 4. ภาพถ่ายของอสังหาริมทรัพย์
 • 5. สำเนาข้อตกลงจะซื้อจะขาย แล้วก็คำสัญญาเงินมัดจำ หรือหลักฐานการจ่ายเงินดาวน์
 • 6. ในกรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์มือสอง เป็นการซื้อต่อที่มิได้ซื้อโดยตรงจากโครงงานแบ่งสรร ให้จัดแจงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และก็ใบสำมะโนครัวของผู้จะขาย
 • 7. สำเนาหนังสือแสดงเจ้าของสิ่งก่อสร้าง อย่างเช่น สัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด. 13) เอกสารสิทธิ์ก่อสร้างบ้าน ใบคำขอให้ช่วยเหลือเลขที่บ้าน ฯลฯ

กรณีมีผู้กู้ร่วม ให้ผู้กู้ร่วมทุกคนตระเตรียมเอกสารในกรุ๊ปที่ 1 เอกสารประจำตัวผู้ขอสินเชื่อ รวมทั้งเอกสารในกรุ๊ปที่ 2 เอกสารโชว์ทางด้านการเงิน ตามขั้นตอนการและก็เนื้อหาที่ให้ไว้ข้างบน

ภายหลังตระเตรียมเอกสารทั้งผองเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว วิลล่า ราคาถูกภูเก็ต ผู้ขอสินเชื่อควรจะสำรวจเอกสารอีกรอบเพื่อความมั่นใจว่าเอกสารการขอสินเชื่อบ้านนั้นถูกจัดแจงไว้อย่างแม่นยำและก็ครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว ทั้งยังเอกสารที่ปรารถนาต้นฉบับไปแสดงรวมทั้งเอกสารที่ใช้สำเนา ให้ผู้ขอสินเชื่อเซ็นชื่อการันตีสำเนาถูกทุกฉบับ

แต่ หากว่าผู้ขอสินเชื่อจะจัดเตรียมเอกสารครบตามรายการแล้ว แม้กระนั้นสถาบันการเงินมีสิทธิเรียกขอเอกสารหรือหลักฐานอื่นๆเพิ่ม ประกอบกิจการใคร่ครวญอนุมัติสินเชื่อ ในกรณีแบบนี้ผู้กู้ควรจะรีบปฏิบัติงานนำเอกสารส่งต่อข้าราชการสินเชื่อข้างใน 3 วัน เพื่อความเกี่ยวเนื่องของกรรมวิธีการพินิจ

สรุป

สำหรับคนที่กำลังเตรียมกู้ซื้อบ้าน สามารถมองอัปเดตอัตราค่าดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน เปรียบดอกของแต่ละแบงค์กันก่อนที่จะทำการตัดสินใจยื่นกู้สินเชื่อบ้านเหมาะนี่