สรุปภาษีที่ดิน

สรุปภาษีที่ดิน

สรุปภาษีที่ดิน การสรุปภาษีที่ดินและก็สิ่งก่อสร้าง 2563

สรุปภาษีที่ดิน ภาษีที่ดินและก็สิ่งก่อสร้าง 2563 ปัจจุบันประกาศปรับลดปริมาณภาษีที่จะต้องจ่าย 90 เปอร์เซ็นต์ เพื่อทุเลาพิษวัววิด 19 แล้วที่ดินแต่ละชนิดจำต้องเสียภาษีอากรเท่าใด มีแนวทางคำนวณอย่างไร มาดูกัน เช่าคอนโดแถวภูเก็ต

สรุปภาษีที่ดิน

พระ ราช บัญ ญัว่าขาน (พ.ร.บ.) ภาษี ที่ ดิน รวมทั้ง สิ่ง ปลูก สร้าง พ.ศ. 2562 มี ผล บัง คับ ใช้ ใน ปี 2563 เป็น ปี แรก โดย จะ เริ่ม จัด เก็บ ภา ษี ที่ ดิน รวมทั้ง สิ่ง ปลูก สร้าง ใน อัตรา ใหม่ ตั้ง แต่ วัน ที่ 1 มกราคม 2563 เป็น ต้นไป อย่าง ไร ก็ ตาม เนื่อง ด้วยสถานที่การณ์การแพร่ระบาดของวัววิด 19 (COVID-19) ส่งผลให้คนส่วนมากมายได้รับผลพวงจากภาวการณ์เศรษฐ ธุระฉะนั้นห้องประชุมแผนกเมืองผู้ปรึกษาราชการช่วงวันที่ 2 มิถานายน 2563 ก็เลยลงความเห็นเตียนแลเห็นชื่นชอบให้ลดภาษีที่ดินและจากนั้นก็สิ่งปลูกสร้างสำหรับปีภาษี 2563 ในอัตรา 90% ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้เท่าๆกับว่าเฉพาะในปี 2563 เราจะเสียภาษีอากรเพียง 10% เท่านั้นเอง

แล้วบ้าน หรือที่ดินของพวกเรา อยู่ในข่ายจำต้องเสียภาษีอากรที่ดินด้วยไหม ถ้าจำต้องเสียภาษีอากรที่ดินจะคำนวณยังไง วันนี้กระปุกดอทคอมจะมาสรุปให้รู้เรื่อง

คนใดจำต้องเสียภาษีอากรที่ดิน

เจ้าของที่ / ผู้ครอบครองสิ่งก่อสร้าง / ผู้ครอบครองแฟลต

ผู้ครอบครองเงิน หรือทำประโยชน์ในเงินของเมือง (ที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้าง)

มีชื่อเป็นเจ้าของ หรืออยู่ในทะเบียนสำมะโนครัว ก่อนวันที่ 1 เดือนมกราคม ของปีนั้น

ได้แก่ แม้ซื้อคอนโดในมิถานายน 2563 จะยังไม่ต้องเสียภาษีอากรที่ดินในสิงหาคม 2563 เนื่องจากว่ามิได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนสำมะโนครัวก่อนวันที่ 1 เดือนมกราคม 2563 แต่ว่าควรต้องเสียภาษีอากรที่ดินในปี 2564

ที่ดินแต่ละจำพวก เสียภาษีอากรเยอะแค่ไหน

* หมายเหตุ : ข้อมูลตั้งแต่นี้ต่อไปเป็นอัตราการเก็บภาษีที่มีผลบังคับใช้ในปี 2563-2564 ส่วนปีต่อๆไป บางทีอาจตรึกตรองเก็บตามอัตราเพดานสูงสุดอีกครั้ง

1. ทำการเกษตร เพดานภาษีสูงสุด 0.15%

สำหรับเพื่อการใช้ที่ดินเพื่อปลูกข้าว ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำ แล้วก็ธุรกิจอื่นดังที่ประกาศระบุ

ดังนี้ คำว่าที่ดินเพื่อการกสิกรรมจึงควรปลูกต้นไม้จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุด้วย ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเกิดปลูกกล้วยจำต้องไม่น้อยกว่า 200 ต้น/ไร่ ปลูกทุเรียน, เงาะ, มะม่วง, มะพร้าว, ลิ้นย่าง, ลำไย จะต้องไม่น้อยกว่า 20 ต้น/ไร่, มะนาว 50 ต้น/ไร่, ยางพารา 80 ต้น/ไร่ ถ้าหากปลูกน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่นับว่าเป็นที่ดินเพื่อการกสิกรรม

กรณีเลี้ยงปศุสัตว์ หรือเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ ก็จะมีระบุอัตราอย่างน้อย ยกตัวอย่างเช่น เลี้ยงวัวหรือควาย ในคอกขนาด 7 ตารางเมตร/ตัว รวมทั้งใช้ที่ดิน 1 ตัว ต่อ 5 ไร่, เลี้ยงเป็ดรวมทั้งไก่ 4 ตารางเมตร/ตัว ฯลฯ

อัตราภาษีปี 2563-2564

ค่า 0-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.01% (พอๆกับจำต้องเสียภาษีอากร ล้านละ 100 บาท)

– ราคาเกิน 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03% (พอๆกับจะต้องเสียภาษีอากร ล้านละ 300 บาท)

– ราคาเกิน 100-500 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05% (พอๆกับจะต้องเสียภาษีอากร ล้านละ 500 บาท)

– ค่าเกิน 500-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.07% (พอๆกับจำต้องเสียภาษีอากร ล้านละ 700 บาท)

– ค่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.10% (พอๆกับจำเป็นต้องเสียภาษีอากร ล้านละ 1,000 บาท)

* กรณีนอกจากรวมทั้งลดภาษี

1. กรณีเป็นบุคคลปกติที่ทำงานเกษตร ไม่ต้องเสียภาษีอากรใน 3 ปีแรกที่ข้อบังคับบังคับใช้ (ปี 2563-2565) ส่วนปีที่ 4 เป็นต้นไป (เป็น ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป) ได้รับละเว้น 50 ล้านบาทแรก/เขตหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น แม้กระนั้นถ้าเกิดเป็นนิติบุคคลจะมิได้รับการงดเว้น

2. เฉพาะปี 2563 ได้ลดภาษี 90% ของปริมาณภาษีที่จำต้องเสีย อีกทั้งบุคคลปกติรวมทั้งนิติบุคคล เพื่อทุเลาพิษ COVID-19

โดยเหตุนั้น เมื่อหักค่ายกเว้นแล้วจะได้อัตราภาษีที่ดินเพื่อการกสิกรรมสำหรับบุคคลปกติ ดังต่อไปนี้

ดูเพิ่มเติมที่: ซื้อวิลล่า ภูเก็ต, จำหน่ายขายบ้านภูเก็ต, วิลล่าภูเก็ตป่าสัก, ขายวิลล่าภูเก็ต, ขายบ้านภูเก็ต, โครงการบ้านภูเก็ต, phuket property

ปี 2563

– บุคคลปกติสำนักงานเกษตร ไม่ต้องเสียภาษีอากรที่ดิน

– นิติบุคคลที่เป็นเจ้าของพื้นที่ทำการเพาะปลูก เสียภาษีอากรที่ดินตามอัตราธรรมดา

ปี 2564-2565

– บุคคลปกติสำนักงานเกษตร ไม่ต้องเสียภาษีอากรที่ดิน

– นิติบุคคลที่เป็นเจ้าของพื้นที่ทำการกสิกรรม เสียภาษีอากรที่ดินตามอัตราธรรมดา

ปี 2566 เป็นต้นไป

– บุคคลปกติสำนักงานเกษตร มีที่ดินราคาไม่เกิน 50 ล้านบาท ได้รับการละเว้นภาษี ในกรณีที่ดินมีมูลค่าเกิน 50 ล้านบาท เก็บภาษีส่วนเกิน สูงสุดไม่เกิน 0.15%

– นิติบุคคลที่เป็นเจ้าของพื้นที่ทำสวน เสียภาษีอากรที่ดินตามอัตราธรรมดา

สรุป

พอๆกับว่า แม้พวกเรา (บุคคลปกติ) มีที่ดินทำสวนที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ก็จะได้รับการละเว้นไปโดยปริยาย ไม่ต้องเสียภาษีอากรเลยสักปี

อ่านเพิ่มเติม: Villas in Pasak. POOL VILLA PHUKET. Pool Villa. SALE VILLA. PHUKET VILLA. Pool villas. Villas Phuket. VILLA FOR RENT. buy villa phuket. วิลล่าราคาถูกภูเก็ต. วิลล่าภูเก็ต. บ้าน. ขายบ้าน

ดูเพิ่มเติมที่: RENT AND BUY VILLA PHUKET. PHUKET VILLA. Sale Villas Phuket (RU). POOL VILLA PHUKET.