สัญญาเช่าบ้านแบบใหม่

สัญญาเช่าบ้านแบบใหม่

สัญญาเช่าบ้านแบบใหม่ ข้อบัญญัติการเช่าใหม่

สัญญาเช่าบ้านแบบใหม่ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่นานนี้ มีการแปลงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ใกล้ตัวเราหลายๆเรื่อง แม้กระนั้นหนึ่ง ในเรื่องที่ น่าจะใกล้ตัว ทุกคนเยอะแยะ ก็คือ สัญญาเช่า กฏหมายใหม่ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรร หมู่บ้านภูเก็ตดูหรู

สัญญาเช่าบ้านแบบใหม่

ซึ่งมีผล บังคับใช้ เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2561 สัญญาเช่า กฏหมายใหม่ ฉบับนี้จะมีผลยังไงต่อผู้เช่าบ้าง มาไล่เรียงกันมองดูไปพร้อมเพียงกันจ้ะ PHUKET VILLA

สัญญาเช่าบ้านใหม่

ย้อนอดีตข้อกำหนดเช่า เอื้อผู้ให้เช่ามากเกินไป

ขอย้อนอดีต กันเล็กน้อยนะคะ แต่ก่อน การให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็น การให้เช่ารายย่อย หรือ รายใหญ่ ประเภทที่ เป็นการ ประกอบธุรกิจ ได้แก่ อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า บ้าน

อยู่ภายใต้กฎระเบียบของประมวล กฎหมายแพ่ง แล้วก็ การค้าขาย บรรพ 3 ลักษณะ 4 มาตรา 537 ถึงมาตรา 571 โดยมีพื้นฐาน อยู่บน ความรู้ความเข้าใจ ที่ว่า “คู่สัญญาต่างมีอิสระ แล้วก็ มีฐานะ เท่าเทียมกัน ในการเข้าทำ กติกา” Villas Phuket

แม้กระนั้นเพราะกฎเกณฑ์ฉบับนี้ ประกาศใช้ มานานแล้ว ไม่ทันต่อ สภาพสังคม รวมทั้ง เศรษฐกิจ ในช่วงเวลานี้ ทำให้ ผู้ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ มีความ เหนือกว่า ผู้ซื้อ หรือ ผู้เช่าใน หลายด้าน POOL VILLA

บรรดา ผู้มีอำนาจ บัญญัติกฎหมาย ก็เลยมีความเห็นว่า ธุรกิจให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ นั้นจำเป็นต้อง ควรจะมีกฎ กฏเกณฑ์พิเศษ เข้าควบคุม เพื่อลด ความเป็นต่อ ของผู้ประกอบ ธุรกิจ และจากนั้นก็ สร้างความ เป็นกลาง แก่ผู้บริโภค มากเพิ่มขึ้นก็เลยได้ออก “ประกาศ คณะกรรมการ เกี่ยวกับ กติกา วิลล่าภูเก็ตที่ขาย

เรื่อง ให้ธุรกิจ การให้เช่า อาคารเพื่อ พัก เป็นธุรกิจ ที่ควบคุม คำมั่นสัญญา พ.ศ. 2561” หรือเรียก ง่ายๆว่า เป็นคำมั่นสัญญา เช่าห้อง ข้อกำหนดใหม่ ที่เราจะมา ทำความเข้าใจกันจ้ะ Sale Villas Phuket (RU)

หลักใหญ่ สาระสำคัญ ของกติกา เช่าห้อง กฎข้อบังคับใหม่ ประกาศ ฉบับนี้หมายคือสร้างความ ยุติธรรม แก่ลูกค้า โดยจะใช้ บังคับกับ เฉพาะผู้ ประกอบธุรกิจ ซึ่ง หมายความ ถึงผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการ อาศัยอยู่ วิลล่าราคาถูกภูเก็ต

โดยมี สถานที่ ที่แยก ให้เช่า ตั้งแต่ 5 หน่วยขึ้นไป และก็ ห้องพัก บ้าน อาคารชุด อพาร์ทเม้นท์ ไม่ว่าจะอยู่ ในอาคารเดียวกัน หรือ หลายอาคาร รวมกัน แม้กระนั้นไม่แล้วก็ หอพัก แล้วก็ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ วิลล่าภูเก็ต

สัญญาเช่าบ้านแบบใหม่

สรุปข้อความสำคัญที่ผู้เช่าน่าจะรู้ กันถูกเอาเปรียบ

สัญญาเช่าบ้าน กฎข้อบังคับใหม่ ฉบับใหม่นี้ มีหลายส่วน ที่เอื้อต่อ คุณค่า ของผู้เช่า มากขึ้น ขอสรุปเนื้อหาให้ดังนี้ บ้าน

สัญญาเช่า จำเป็นที่จะต้องใช้ภาษาไทย ไม่เล็กกว่า 2 มิลลิเมตร อักขระ ไม่เกิน 11 ตัวอักษรใน 1 นิ้ว

ต้องระบุ รายละเอียด เกี่ยวกับ ที่อยู่ ของผู้ให้เช่า ผู้เช่า ที่ตั้ง รวมทั้ง รายละเอียด ของสินทรัพย์ ที่ให้เช่า ค่าเช่า เงินประกัน ค่าสาธารณูปโภค โดยให้ แสดงหนทาง รวมทั้ง ขณะ จ่ายด้วย

ผู้ให้เช่า จำเป็นจะต้องส่งใบแจ้งหนี้ ล่วงหน้า ให้แก่ผู้เช่า ไม่น้อยกว่า 7 วัน

ผู้ให้เช่า จำเป็นที่จะต้องคืนเงินรับประกัน ในทันทีทันใด เมื่อสัญญาเช่า สิ้นสุดลง

ผู้เช่า สามารถเลิกกติกา โดยทำเป็นหนังสือ ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่ว่าจึงควร ไม่ค้างค่าใช้จ่ายสำหรับเช่า รวมถึง มีเหตุจำเป็น

เหตุผิดสัญญา ที่ทำให้ผู้ให้เช่า บอกยกเลิกกติกาได้ จำเป็นจะต้องเฉพาะเจาะจง ด้วยอักขระ ที่ชัด กว่าสาระสำคัญอื่น และ ก่อนเลิกคำมั่นสัญญา ผู้ให้เช่า ต้องแจ้ง ผู้เช่า เป็นหนังสือ ให้ปฏิบัติ ตามคำมั่นสัญญาล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน

ผู้ให้เช่า จำเป็นจะต้องมอบคำมั่นสัญญา ให้ผู้เช่าเก็บไว้ 1 ฉบับ

ห้ามเว้นแต่ หรือ นิยามยอมสารภาพ ของผู้ให้เช่า เอาไว้ในสัญญาเช่า

ดูเพิ่มเติมที่: ซื้อวิลล่า ภูเก็ต, จำหน่ายขายบ้านภูเก็ต, วิลล่าภูเก็ตป่าสัก, ขายวิลล่าภูเก็ต, ขายบ้านภูเก็ต, โครงการบ้านภูเก็ต, phuket property

ห้ามเรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายสำหรับเช่าล่วงหน้าเกิน 1 เดือน

ห้ามเรียกเก็บ เงินประกันเกิน 1 เดือน

ห้ามเจาะจง ให้ผู้ให้เช่า มีสิทธิเปลี่ยนแปลง ค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ ก่อนสัญญาเช่าจบ

ห้ามให้สิทธิ ผู้ให้เช่า เข้าตรวจตรา ทรัพย์สินที่เช่า โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ห้ามผู้ให้เช่า เรียกเก็บ ค่าสาธารณูปโภค เกินกว่าอัตรา ที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ

ห้ามผู้ให้เช่า ห้ามไม่ให้ ผู้เช่า เข้าใช้ประโยชน์ ในทรัพย์สิน หรือ เข้าไปในสถานที่เช่า เพื่อยึด หรือ ย้ายทรัพย์สินของผู้เช่า

ห้ามเจาะจง ให้สิทธิผู้ให้เช่า เรียกค่าต่อสัญญา เช่าจากผู้เช่ารายเดิม

สรุป

เพื่อคุ้มครองปกป้องปัญหาที่อาจจะมีการเกิดขึ้นในคราวหน้า เจ้าของบ้านหรือผู้ให้เช่าก็คงจะเจาะจงเนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับการเช่าอีกทั้งค่าใช้สอย ข้อตกลง พร้อมข้อบัญญัติต่างๆให้เด่นชัด พร้อมด้วยเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับผู้เช่าเอาไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วนบริบูรณ์ด้วย

อ่านเพิ่มเติม: Villas in Pasak. POOL VILLA PHUKET. Pool Villa. SALE VILLA. PHUKET VILLA. Pool villas. Villas Phuket. VILLA FOR RENT. buy villa phuket. วิลล่าราคาถูกภูเก็ต. วิลล่าภูเก็ต. บ้าน. ขายบ้าน

ดูเพิ่มเติมที่: RENT AND BUY VILLA PHUKET. PHUKET VILLA. Sale Villas Phuket (RU). POOL VILLA PHUKET.